Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

Taşınmaz Satışı İhale İlanı

  • 3 HAZİRAN 2021
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

344 SAYILI TRABZON TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

TAŞINMAZ SATIŞ

İHALE İLANI

1-İşin Nevi:

Şartname doğrultusunda, kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, ihale komisyonumuzca uygun görülmesi halinde kapalı teklif veren istekliler arasında açık artırma yapılmak ve açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle;

Mülkiyeti Kurumumuza ait Trabzon İli, Ortahisar ilçesi, Kutlugün mahallesi Bulga mevkiisi adresinde bulunan ve tapunun 135 ada, 94 no’lu parselinde kayıtlı 1.639,19 m² arsa ve üzerinde hizmet binası ve depo bulunan taşınmaz satılacaktır.

2- İhalenin Yeri:

İhale; Toklu mahallesi Devlet Sahilyolu cad. No:329/B adresindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Birliği Toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

3-İhalenin Gün ve Saati:

İhale, 15/06/2021 tarihi Salı günü, saat 11:00’ de yapılacaktır.

4-Şartname Temini:

İstekliler, İhale şartnamesini yukarıda adresi yazılı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Birliği ve 344 Sayılı Trabzon Tarım Kredi Kooperatifinde ücretsiz olarak görebilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

5-Taşınmazın Muhammen Bedeli: 1.320.473,50-TL

6-Teminat:

Teminat tutarı isteklilerin verecekleri teklifin  %3’ ünden az olamaz. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların İstekliler tarafından T.C. Ziraat Bankası Değirmendere Şubesi – Trabzon nezdindeki TR50 0001 0025 9239 2497 335009 IBAN numaralı 344 Sayılı Trabzon Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü hesabına yatırılması gerekmektedir.

7- Son Teklif Verme Günü ve Yeri:

İsteklilerin, şartnamede istenilen belgeler ile birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı 14/06/2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Birliğine teslim edeceklerdir. Posta yolu ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

KURUMUMUZ 2886 ve 4734 SAYILI İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, DİLEDİĞİNE KISMEN VEYA TAMAMEN VERMEKTE SERBESTTİR.

İLAN OLUNUR

 

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONLARI

 

344 SAYILI TRABZON TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

Tel: 0 462 325 61 42 / Cep: 0 505 795 44 66

 

TRABZON BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0462 230 21 63